Mu Mới ra, Mu Hà Nội  - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - dễ chơi dễ kiếm đồ k custom màu mè
Mu Mới ra, Mu Hà Nội  - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - dễ chơi dễ kiếm đồ k custom màu mè

Trang chủ: https://mu-ss6hn.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhn2024online

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hà Nội

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 06/04/2024 (19h) - Open Beta: 08/04/2024 (19h)