Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Auto Reset ingame Cộng Hưởng
Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Auto Reset ingame Cộng Hưởng

Trang chủ: http://ss6-hanoi.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/ss6hanoi

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Quyền Năng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 10%

Alpha Test: 22/06/2022 (19h) - Open Beta: 24/06/2022 (19h)