Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 5x - Drop 10% - GAME CÀY QUỐC

Trang chủ: https://muhanois6.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Muhanois6vn-Lu%C3%B4n-lu%C3%B4n-l%E1%BA%AFng-nghe-Nghe-l%C3%A2u-s%E1%BA%BD-

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ NORIA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5x, Drop 10%

Alpha Test: 23/12/2021 (13h) - Open Beta: 25/12/2021 (13h)