Mu Mới ra, MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 700x - Drop 50% - Free 90%
Mu Mới ra, MU HÀ NỘI - Season 6 Exp 700x - Drop 50% - Free 90%

Trang chủ: http://goldmuhanoi.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/goldmuhanoi.net/?ref=pages_you_manage

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hà Nội

Loại Mu: Reset In Game, Exp 700x, Drop 50%

Alpha Test: 28/04/2022 (14h) - Open Beta: 30/04/2022 (14h)