Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Custom Giải trí
Mu Mới ra, Mu Hà Nội - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Custom Giải trí

Trang chủ: https://www.hn-ss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHaNoiCustom2024/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: WARIOR 1

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 100%

Alpha Test: 15/11/2023 (13h) - Open Beta: 16/11/2023 (19h)