Mu Mới ra, Mu Hà Nội season 6 - Season 6 Exp 100x - Drop 5% - Cày cuốc, mốc nạp không đồ
Mu Mới ra, Mu Hà Nội season 6 - Season 6 Exp 100x - Drop 5% - Cày cuốc, mốc nạp không đồ

Trang chủ: https://muhnss6.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MUQuanHungTranhBa

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Phục hưung

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 5%

Alpha Test: 11/11/2021 (19h) - Open Beta: 13/11/2021 (13h)