Mu Mới ra, MU Hà Nội SS6 - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - Tặng đồ Exc
Mu Mới ra, MU Hà Nội SS6 - Season 6 Exp 200x - Drop 35% - Tặng đồ Exc

Trang chủ: https://muhn.pro

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/congdonggamethumu

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hà Nội

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 35%

Alpha Test: 27/10/2023 (19h) - Open Beta: 29/10/2023 (13h)