Mu Mới ra, Mu Hà Nội SS6 - Season 6 Exp 300x - Drop 5% - Mu Hà Nội SS6 - Sân Chơi Hoài Niệm

Trang chủ: https://muhanoiss6.com.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHaNoiClassicss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hà Nội

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 5%

Alpha Test: 05/06/2024 (19h) - Open Beta: 08/06/2024 (19h)