Mu Mới ra, Mu Hà Nội Xưa - Season 3 Exp 80x - Drop 10% - Mu Đồ Họa Đẹp, Gameplay hay
Mu Mới ra, Mu Hà Nội Xưa - Season 3 Exp 80x - Drop 10% - Mu Đồ Họa Đẹp, Gameplay hay

Trang chủ: https://muhanoixua.net

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHaNoiTTW/

Phiên bản: Season 3 - Máy chủ: Hoàn Mỹ

Loại Mu: Reset In Game, Exp 80x, Drop 10%

Alpha Test: 06/10/2023 (13h) - Open Beta: 07/10/2023 (13h)