Mu Mới ra, MU HÀ NỘI XƯA - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - MU HÀ NỘI XƯA
Mu Mới ra, MU HÀ NỘI XƯA - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - MU HÀ NỘI XƯA

Trang chủ: http://muhanoixua.org/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100081989683868

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HUYỀN THOẠI

Loại Mu: Non Reset, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 16/11/2023 (19h) - Open Beta: 18/11/2023 (19h)