Mu Mới ra, MU HÀ NỘI XƯA - Season 6 Exp 120x - Drop 10% - KHÔNG ĐUA TOP PHÚ HỘ
Mu Mới ra, MU HÀ NỘI XƯA - Season 6 Exp 120x - Drop 10% - KHÔNG ĐUA TOP PHÚ HỘ

Trang chủ: http://mu-hanoixua.tv/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhanoixuahuyenthoai1thoi

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: CHÍ TÔN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 120x, Drop 10%

Alpha Test: 01/11/2021 (13h) - Open Beta: 03/11/2021 (13h)