Mu Mới ra, Mu Hà Nội Xưa - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Nguyên Bản 100% đồ đạc giá trị cao
Mu Mới ra, Mu Hà Nội Xưa - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Nguyên Bản 100% đồ đạc giá trị cao

Trang chủ: http://muhanoi-xua.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/gaming/muhanoixuasince2015

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hà Nội

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 08/11/2023 (13h) - Open Beta: 10/11/2023 (19h)