Mu Mới ra, MU Hà nội xưa  - Season 6 Exp 30x - Drop 5% - Max Wing 3 - Item 380 - 2 Option
Mu Mới ra, MU Hà nội xưa  - Season 6 Exp 30x - Drop 5% - Max Wing 3 - Item 380 - 2 Option

Trang chủ: http://mu-hnxua.vn

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhnxua.vn

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 30x, Drop 5%

Alpha Test: 25/11/2021 (10h) - Open Beta: 27/11/2021 (10h)