Mu Mới ra, MU HÀ NỘI XƯA - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - KHÔNG DANH HIỆU-KO WEBSHOP
Mu Mới ra, MU HÀ NỘI XƯA - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - KHÔNG DANH HIỆU-KO WEBSHOP

Trang chủ: https://mu-hnxua.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhnxua2004

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ĐẾ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 05/11/2022 (9h) - Open Beta: 06/11/2022 (9h)