Mu Mới ra, Mu Hà Nội Xưa - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Cày đồ full , ngọc miễn phí
Mu Mới ra, Mu Hà Nội Xưa - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Cày đồ full , ngọc miễn phí

Trang chủ: https://muhnxua.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhnxua.hoiuc?mibextid=LQQJ4d

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hồi Ức

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 19/09/2023 (10h) - Open Beta: 21/09/2023 (19h)