Mu Mới ra, Mu Hà Nội Xưa - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Mu Hà Nội Xưa - free cày cuốc
Mu Mới ra, Mu Hà Nội Xưa - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Mu Hà Nội Xưa - free cày cuốc

Trang chủ: https://mu-hnx.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumoiopenhomnay

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Chu Tước

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 31/08/2022 (10h) - Open Beta: 01/09/2022 (14h)