Mu Mới ra, MU Ha Noi Xua  - Season 6 Exp 50x - Drop 5% - Mu ss6 nguyên thuỷ free cho ae cày
Mu Mới ra, MU Ha Noi Xua  - Season 6 Exp 50x - Drop 5% - Mu ss6 nguyên thuỷ free cho ae cày

Trang chủ: https://muhnx.pro.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61553617066838

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: LONG VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 5%

Alpha Test: 01/02/2024 (14h) - Open Beta: 03/02/2024 (14h)