Mu Mới ra, MU Hà Nội Xưa SS1 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Server Ổn Định, Support 24/7
Mu Mới ra, MU Hà Nội Xưa SS1 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Server Ổn Định, Support 24/7

Trang chủ: https://hanoixua.co

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100092443930565

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Máy chủ CUỒNG PHONG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 12/03/2024 (14h) - Open Beta: 15/03/2024 (14h)