Mu Mới ra, Mu Hà Nội Xưa SS2 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Nối Chơi Thuộc Thế Hệ 8x 9x Xưa
Mu Mới ra, Mu Hà Nội Xưa SS2 - Season 2 Exp 100x - Drop 10% - Nối Chơi Thuộc Thế Hệ 8x 9x Xưa

Trang chủ: https://mu-hanoixua.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHaNoiXua.PhienBanSeason2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Máy Chủ Hoàng Kim

Loại Mu: Reset In Game, Exp 100x, Drop 10%

Alpha Test: 29/07/2023 (13h) - Open Beta: 01/08/2023 (13h)