Mu Mới ra, MU Hà Nội Xưa SS2 - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Không tu chân, không danh hiệu
Mu Mới ra, MU Hà Nội Xưa SS2 - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - Không tu chân, không danh hiệu

Trang chủ: https://muhnx.co/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhnx.co

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: MAYA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 10%

Alpha Test: 11/07/2024 (13h) - Open Beta: 13/07/2024 (13h)