Mu Mới ra, Mu Hà Nội Xưa SS6 - Season 6 Exp 150x - Drop 15% - Không Webshop-Không Danh Hiệu
Mu Mới ra, Mu Hà Nội Xưa SS6 - Season 6 Exp 150x - Drop 15% - Không Webshop-Không Danh Hiệu

Trang chủ: https://mu-hnxua.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhnxua2004

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ATULA

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 15%

Alpha Test: 04/04/2023 (9h) - Open Beta: 05/04/2023 (13h)