Mu Mới ra, MU HÀ NỘI-VN - Season 6 Exp 200x - Drop 10% - Mang đậm chất MU nguyên thủy những

Trang chủ: http://muhanoi-vn.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHaNoiVN2003

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: MÁY CHỦ MỚI DEVIAS HUYỀN THOẠI

Loại Mu: Reset In Game, Exp 200x, Drop 10%

Alpha Test: 31/12/2021 (15h) - Open Beta: 02/01/2022 (13h)