Mu Mới ra, Mu Hà Tây - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Boss Vàng 2 Tiếng, Train Wc K4 3R
Mu Mới ra, Mu Hà Tây - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Boss Vàng 2 Tiếng, Train Wc K4 3R

Trang chủ: https://muhatay.com.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhatay2005/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hà Tây 2

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 23/05/2024 (19h) - Open Beta: 24/05/2024 (19h)