Mu Mới ra, Mu Hà Tây - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Không Mốc Nạp, Không VQMM
Mu Mới ra, Mu Hà Tây - Season 6 Exp 500x - Drop 20% - Không Mốc Nạp, Không VQMM

Trang chủ: https://muhatay.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhatay2005/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hà Tây 1

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 20%

Alpha Test: 25/03/2024 (13h) - Open Beta: 27/03/2024 (19h)