Mu Mới ra, Mu Ha Tay - Season 6 Exp 999x - Drop 80% - tặng đồ ngon 380 + pet 1
Mu Mới ra, Mu Ha Tay - Season 6 Exp 999x - Drop 80% - tặng đồ ngon 380 + pet 1

Trang chủ: https://sites.google.com/view/muhatay/trang-ch%E1%BB%A7

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/mudotoan

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hatay

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 80%

Alpha Test: 25/01/2024 (8h) - Open Beta: 25/01/2024 (14h)