Mu Mới ra, Mu - Hà Thành - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - free ,cày cuốc ,skien hấp dẫn
Mu Mới ra, Mu - Hà Thành - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - free ,cày cuốc ,skien hấp dẫn

Trang chủ: https://muhathanh.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss6vietnam

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hà Thành

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 07/12/2022 (10h) - Open Beta: 08/12/2022 (13h)