Mu Mới ra, Mu Hà Thành - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - nhiều tính năng và sự kiện mới hdẫn
Mu Mới ra, Mu Hà Thành - Season 6 Exp 1000x - Drop 20% - nhiều tính năng và sự kiện mới hdẫn

Trang chủ: https://muhathanh.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muss6vietnam/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 20%

Alpha Test: 25/10/2022 (10h) - Open Beta: 26/10/2022 (13h)