Mu Mới ra, MU HẮC LONG - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - Miễn phí , chăm cày là có

Trang chủ: https://dangcapmu.online/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mugiaitris6.15

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HẮC LONG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 10/01/2024 (13h) - Open Beta: 11/01/2024 (19h)