Mu Mới ra, MU HẮC LONG  - Season 6 Exp 9999x - Drop 90% - miễn phí , chăm cày là có hết

Trang chủ: https://chienthan.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/chienthanss6.15/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: HẮC LONG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 90%

Alpha Test: 26/01/2024 (13h) - Open Beta: 27/01/2024 (19h)