Mu Mới ra, MU Hai Lúa  - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - Free 90%

Trang chủ: https://muhailua.com/index.html

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muvictor2022/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàng Long

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 21/04/2023 (13h) - Open Beta: 23/04/2023 (13h)