Mu Mới ra, MU HẢI NAM - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Mu Free all - Siêu cày cuốc
Mu Mới ra, MU HẢI NAM - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - Mu Free all - Siêu cày cuốc

Trang chủ: http://muhainam.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Mu-H%E1%BA%A3i-Nam-Free-All-110301581734053

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Xưng Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 09/07/2022 (10h) - Open Beta: 10/07/2022 (13h)