Mu Mới ra, MU Hải Phòng - Season 2 Exp 50x - Drop 10% - chuẩn webzen

Trang chủ: https://muhaiphong.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100066586535444

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Thiên Mệnh

Loại Mu: Reset In Game, Exp 50x, Drop 10%

Alpha Test: 29/06/2024 (13h) - Open Beta: 30/06/2024 (13h)