Mu Mới ra, Mu Hải Phòng  - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Point 65k - Max Wing 3 - Item 380 -
Mu Mới ra, Mu Hải Phòng  - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - Point 65k - Max Wing 3 - Item 380 -

Trang chủ: https://mu-haiphong.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/manhdaumoi?mibextid=LQQJ4d

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Ngô Quyền

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 19/11/2023 (13h) - Open Beta: 21/11/2023 (13h)