Mu Mới ra, ⚜️MU HAI PHONG ⚜️  - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - SEVER FREE 100% - KHÔNG TOP PHÚ HỘ
Mu Mới ra, ⚜️MU HAI PHONG ⚜️  - Season 6 Exp 300x - Drop 20% - SEVER FREE 100% - KHÔNG TOP PHÚ HỘ

Trang chủ: https://muhaiphong.com.vn/lorencia

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhaiphong2022

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorrencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 300x, Drop 20%

Alpha Test: 20/10/2022 (13h) - Open Beta: 21/10/2022 (19h)