Mu Mới ra, Mu - Hảo Hảo - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Mu free
Mu Mới ra, Mu - Hảo Hảo - Season 6 Exp 9999x - Drop 100% - Mu free

Trang chủ: https://mu-haohao.online/index.php

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/510351573841628

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Sóc Sơn 29S6

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 100%

Alpha Test: 18/06/2023 (8h) - Open Beta: 19/06/2023 (19h)