Mu Mới ra, MU HAY NHẤT BẢN FREE - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - sv có map trai wc và  trai ngọc
Mu Mới ra, MU HAY NHẤT BẢN FREE - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - sv có map trai wc và  trai ngọc

Trang chủ: http://mu-hn.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mumoira2024new

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: CHIẾN THẦN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 25/06/2024 (13h) - Open Beta: 27/06/2024 (13h)