Mu Mới ra, Mu hay vượt thời đại - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - mu miễn phí hay nhất
Mu Mới ra, Mu hay vượt thời đại - Season 6 Exp 9999x - Drop 50% - mu miễn phí hay nhất

Trang chủ: http://mu-season6.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/mucustom.xpro

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hộ Pháp

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 50%

Alpha Test: 26/03/2024 (13h) - Open Beta: 27/03/2024 (13h)