Mu Mới ra, MU HN FREE - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - Alphatest: 13/11 Open: 13/11/2022
Mu Mới ra, MU HN FREE - Season 6 Exp 2000x - Drop 20% - Alphatest: 13/11 Open: 13/11/2022

Trang chủ: https://muhnfree.pro/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhanoifreess6/

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: THIÊN MỆNH

Loại Mu: Reset In Game, Exp 2000x, Drop 20%

Alpha Test: 11/11/2022 (19h) - Open Beta: 13/11/2022 (19h)