Mu Mới ra, MU HN S2 - Season 2 Exp 10x - Drop 30% - KO WS, KO TOP NẠP, MỐC NẠP, TỰ CÀY
Mu Mới ra, MU HN S2 - Season 2 Exp 10x - Drop 30% - KO WS, KO TOP NẠP, MỐC NẠP, TỰ CÀY

Trang chủ: http://muhns2.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100065159582273

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Máy Chủ Hồi Ức

Loại Mu: Reset In Game, Exp 10x, Drop 30%

Alpha Test: 23/05/2024 (14h) - Open Beta: 25/05/2024 (14h)