Mu Mới ra, MU HN - SS6 - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - KHÔNG THUÊ LIVE, KHÔNG TUỒN ĐỒ
Mu Mới ra, MU HN - SS6 - Season 6 Exp 999x - Drop 10% - KHÔNG THUÊ LIVE, KHÔNG TUỒN ĐỒ

Trang chủ: http://muhn-ss6.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/groups/muhnss6com

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Lorencia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 10%

Alpha Test: 08/09/2023 (13h) - Open Beta: 10/09/2023 (13h)