Mu Mới ra, MU HN XƯA - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG HÀM HIỆU
Mu Mới ra, MU HN XƯA - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG HÀM HIỆU

Trang chủ: https://mu-hnxua.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhnxua2004

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: ĐẾ VƯƠNG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 12/09/2022 (13h) - Open Beta: 13/09/2022 (13h)