Mu Mới ra, Mu Hòa Bình - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - Sever Huyền Thoại Không mốc nạp

Trang chủ: http://muhoabinh.com

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/Mu-Ho%C3%A0-B%C3%ACnh-Phi%C3%AAn-b%E1%BA%A3n-69-ho%C3%A0n-h%E1%BA%A3o-tr%C3

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 20%

Alpha Test: 04/04/2022 (14h) - Open Beta: 08/04/2022 (14h)