Mu Mới ra, Mu Hỏa Long - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY - KHÔNG HÀM HIỆU
Mu Mới ra, Mu Hỏa Long - Season 2 Exp 250x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY - KHÔNG HÀM HIỆU

Trang chủ: https://mu-hoalong.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhoalong2023

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: THẦN LONG

Loại Mu: Reset In Game, Exp 250x, Drop 20%

Alpha Test: 07/02/2023 (9h) - Open Beta: 08/02/2023 (19h)