Mu Mới ra, Mu Hỏa Long - Season 3 Exp 500x - Drop 10% - Xanh Chín, lâu  , Hack là Band
Mu Mới ra, Mu Hỏa Long - Season 3 Exp 500x - Drop 10% - Xanh Chín, lâu  , Hack là Band

Trang chủ: https://mu-hoalong.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muonlinegamethu8x

Phiên bản: Season 3 - Máy chủ: Huyền Thoại

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 10%

Alpha Test: 29/05/2024 (13h) - Open Beta: 30/05/2024 (13h)