Mu Mới ra, Mu Hỏa Long - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG MỐC NẠP
Mu Mới ra, Mu Hỏa Long - Season 6 Exp 5000x - Drop 20% - NGUYÊN THỦY-KHÔNG MỐC NẠP

Trang chủ: https://mu-hoalong.net/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhoalongss6

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: TARKAN

Loại Mu: Reset In Game, Exp 5000x, Drop 20%

Alpha Test: 25/12/2022 (9h) - Open Beta: 26/12/2022 (19h)