Mu Mới ra, Mu Bá Vương - Season 6 Exp 500x - Drop 10% - Không Tu Chân - Danh Hiệu

Trang chủ: https://mubavuong.com.vn/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=61561311345191

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Bá Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 500x, Drop 10%

Alpha Test: 24/07/2024 (13h) - Open Beta: 26/07/2024 (19h)