Mu Mới ra, Mu Hoài Niệm ss2 - Season 2 Exp 1000x - Drop 40% - Cộng hưởng, train wc, ngọc free
Mu Mới ra, Mu Hoài Niệm ss2 - Season 2 Exp 1000x - Drop 40% - Cộng hưởng, train wc, ngọc free

Trang chủ: http://muhoainiemss2.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/MuHoaiNiemss2

Phiên bản: Season 2 - Máy chủ: Quyền Năng

Loại Mu: Reset In Game, Exp 1000x, Drop 40%

Alpha Test: 10/11/2022 (19h) - Open Beta: 12/11/2022 (19h)