Mu Mới ra, Mu Hoàng Đế  - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - KHÔNG CUSTOM DANH HIEU TRAIN WC
Mu Mới ra, Mu Hoàng Đế  - Season 6 Exp 150x - Drop 20% - KHÔNG CUSTOM DANH HIEU TRAIN WC

Trang chủ: http://muquyetchien.com/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/profile.php?id=100075795860952

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàng Đế

Loại Mu: Reset In Game, Exp 150x, Drop 20%

Alpha Test: 03/06/2024 (13h) - Open Beta: 03/06/2024 (19h)