Mu Mới ra, MU HOÀNG GIA 2023 - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - Miễn phí 100%
Mu Mới ra, MU HOÀNG GIA 2023 - Season 6 Exp 999x - Drop 30% - Miễn phí 100%

Trang chủ: https://muhoanggia.online

Fanpage hỗ trợ: https://zalo.me/g/iqkqfb693

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Hoàng Gia

Loại Mu: Reset In Game, Exp 999x, Drop 30%

Alpha Test: 10/05/2023 (13h) - Open Beta: 12/05/2023 (19h)