Mu Mới ra, MU HOÀNG GIA - Season 6 Exp 9999x - Drop 80% - MIỄN PHÍ 99% - CÀY LÀ CÓ

Trang chủ: http://muhoanggia.info/

Fanpage hỗ trợ: https://www.facebook.com/muhoanggia.info

Phiên bản: Season 6 - Máy chủ: Máy Chủ Thiên Vương

Loại Mu: Reset In Game, Exp 9999x, Drop 80%

Alpha Test: 31/07/2022 (13h) - Open Beta: 01/08/2022 (13h)